RIS ODRA

Ujęcie z pl. Batorego 4 w Szczecinie


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie